Vyberte stránku

Trimble SX12

Pro lepší a rychlejší výsledky při jakémkoliv měření.

Se skenovací totální stanicí Trimble SX12 budou náročné projekty výrazně jednodušší. Trimble SX12 kombinuje inovativní technologie s jednoduchým a intuitivním ovládáním, aby Vám ušetřila čas, zefektivnila Vaši práci a pomohla provést většinu zpracování hned v terénu.

Trimble SX12

Pro lepší a rychlejší výsledky při jakémkoliv měření.

Se skenovací totální stanicí Trimble SX12 budou náročné projekty výrazně jednodušší. Trimble SX12 kombinuje inovativní technologie s jednoduchým a intuitivním ovládáním, aby Vám ušetřila čas, zefektivnila Vaši práci a pomohla provést většinu zpracování hned v terénu.

Velmi přesná totální stanice, vysoká kvalita skenovaných dat

Úhlová přesnost 1″

Šum skenu 1.5 mm na 200 m

Průměr laserové stopy dálkoměru 14 mm na 100 m

Jasná laserová stopa bezpečná pro oči

Tato ostrá zelená laserová stopa je výjimečně malá, jasná a přesto pořád bezpečná pro oči

Průměr laserové stopy 3 mm na 50 m

Rychlé pořízení dat, i na delší vzdálenosti

Frekvence skenování 26.6 kHz, skenování až do vzdálenosti 600 m

Doba měření totální stanice na hranol 1.6 s

Doba měření totální stanice při bezhranolovém měření 1.2 s

Kamerový systém Trimble VISION™ pro snazší navigování a kompletní dokumentaci situace

3 integrované a kalibrované kamery v dalekohledu

Aplikace Trimble SX12

Katastr a měření hranic pozemků

Rychle zaměřte každý důležitý bod při určení hranic pozemku s velmi přesnou a výkonnou totální stanicí a doplňte své měření 3D skenováním rychlostí 26,000 bodů za sekundu. Zaměřte vše uvnitř daných hranic, budovy, jiné objekty a tvar terénu s jedním přístrojem. Zpátky v kanceláři si zpracovatelé dat mohou data hned zobrazit, včetně všech důležitých bodů, zasahujících objektů a komplexních prvků. Při dalším zpracování je jednoduché porozumět situaci a vybrat z skenů a snímků body a linie, které jsou pro projekt důležité bez nutnosti další návštěvy lokality.

Měření koridorů / silnic

Zajistěte bezpečnost geodetů a snižte náklady díky možnosti vzdáleného zaměření místa bez nutnosti uzavírky. Efektivně naskenujte povrch silnice a celé křižovatky, včetně přilehlých objektů, jako jsou sloupy, nadzemních vedení nebo značení na silnici. Zaměřte odtokové žlaby a šachty s hranolem, potom v Trimble Business Center využijte funkce pro automatickou extrakci bodů, jako jsou značky a sloupy a 3D liniovou kresbu obrubníků a žlabů. Pořízením detailního panoramatu můžete zákazníkovi dát nástroj pro prohlížení situace a tím mu poskytnout nový typ výstupu a posunout tak kvalitu své práce opět o krok kupředu.

Civilní infrastruktura

Vytvořte kompletní přesnou geometrickou a vizuální dokumentaci mostů, přehrad, tunelů, komplexních objektů a dalších. Pracujte chytřeji a rychleji při vytyčování, určení deformací a doměřování pro účely projektu. Díky kvalitnímu kamerovému systému a dosahu skenu až 600 m můžete získat detailní data i u velkých nebo vzdálenějších objektů.

Podzemní měření v dolech

Zaměřte jednotlivé body a naskenujte prostor s jedním výkonným přístrojem. Jednoduché vytyčení bodů v dole díky velmi jasnému laseru, a potom sken pro efektivní zaměření tvaru a všech objektů. Zlepšete přesnost a rychlost svého měření při určení objemů, míst přetěžení a nedotěžení.

Měření podrobných bodů, vytyčování a porovnání povrchů

Spolehněte se na ostrou a obzvláště dobře viditelnou laserovou stopu při vytyčování bodů nebo měření podrobných bodů, i v noci. Použijte polní software Trimble® Access™ pro jednoduché porovnání skenů s referenčními povrchy, jako je horizontální podlaha, nakloněná nebo vertikální stěna nebo válec. Zjistěte hned v terénu odchylky mračna bodů od referenčního povrchu a tyto místa ihned vytyčte.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Váš dotaz k tomuto produktu

reCAPTCHA is required.