Vyberte stránku

O síti VRS Now

Trimble je opět první při zavádění nových technologií GNSS
Jako první v České republice mohou uživatelé sítě Trimble VRS Now využívat korekce Galileo a BeiDou!

Od 1. června 2017 je možné při měření GNSS přijímat signály z evropského satelitního systému Galileo a čínského systému BeiDou spolu se stávajícími korekčními daty ze systémů GPS a GLONASS. Možnosti měření GNSS v České republice se tak díky Trimblu opět rozšířily.

Pro uživatele sítě Trimble VRS Now to znamená více družic při měření a tím pádem i kvalitnější, přesnější a spolehlivější měření. V závislosti na denní době a konstelaci družic je možné se tak dostat až na 30 družic na území České republiky.

Více o podpoře systému Galileo přijímači Trimble

Trimble VRS Now

K tomu, aby byly družice Galileo a BeiDou použity, je zapotřebí mít přijímač Trimble, který to podporuje.

Přijímače, které GAL+BDS standardně podporují:
R10, R2, R8 (model 4)

Přijímače, které GAL+BDS standardně nepodporují, ale existuje možnost upgradu:
R8s, R4 (model 3, sestava Barracuda), R6 (model 3), R8 (model 3, pouze GAL)

Přijímače, které GAL+BDS nepodporují, a není možné provést upgrade:
R8 (model 1 a 2), R6 (model 1 a 2), R4 (model 2, sestava Piranha) a starší modely

Zároveň k tomu, je zapotřebí mít odpovídající verzi firmwaru v přijímači a verzi polního softwaru Trimble Access, která umí družice zahrnout do výpočtu. Pokud si nejste jisti, zda Váš přijímač umí již nyní nebo by mohl umět přijímat Galileo a BeiDou, obraťte se na nás a my Vám rádi tuto informaci zjistíme.

Pokud máte přijímač, který umí pro výpočet polohy využít signály Galileo a BeiDou, je zapotřebí změnit nastavení. V Konfigurace / Měřické styly si otevřete měřický styl VRS Now CZ, který používáte, a v záložce Možnosti roveru zaškrtněte možnosti Galileo a BeiDou. Upravený měřický styl si nezapomeňte Uložit.

Trimble VRS Now

Pokud máte starší přijímač, který nepodporuje Galileo a BeiDou, mohli jste v poslední době při měření v síti Trimble VRS Now pozorovat zhoršení výkonu, dlouhého čekání na korekce a inicializaci. V tom případě si prosím změňte přístupový bod. Pokud půjdete do Konfigurace / Připojit / Profily vytáčení a otevřete profil vytáčení VRS Now, který používáte, najdete políčko Název Mountpoint. Stávající hodnotu TVN_CMR_X přepište na TVN_CMR_X_GPS_GLO nebo TVN_CMR_PLUS. Klikněte na Akceptovat.

Síť referenčních stanic pro každého

Trimble VRS Now Czech je síť referenčních stanic, která poskytuje korekce všem GNSS přijímačům jakýchkoliv značek jak pro geodézii, tak i pro GIS.
Síť je provozována firmou Trimble stejně jako v dalších evropských zemích – Velká Británie, Německo, Irsko a Estonsko.

V České republice je rozmístěno 29 referenčních stanic tak, aby měl uživatel kdekoliv v Čechách, na Moravě či ve Slezsku zajištěn kvalitní příjem RTK korekcí. Do sítě jsou dodávána ještě data z 10 stanic v Německu a Rakousku, aby byly kvalitně pokryty pohraniční oblasti České republiky.

Nezávislý monitoring permanentních stanic GNSS na území ČR

Síť Trimble VRS Now Czech je přihlášena do monitorovací kampaně prováděné VÚGTK, v.v.i.
Díky tomu je síť schválena pro práce v katastru nemovistostí a při měření tak není nutné provádět ověřovací měření dle ustanovení bodu 9.10 písm. c) přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb.

Hardware

Na všech stanicích je umístěno vysoce kvalitní přístrojové vybavení Trimble.

GNSS přijímač NetR9

Nejnovější přijímač je vybaven 440 kanály pro příjem všech stávajících i plánovaných družicových systémů a podporuje formát korekcí CMRx, což je momentálně nejvíce komprimovaný formát pro nejrychlejší přenos korekcí.

Anténa Zephyr Geodetic 2

Anténa pro stávající i budoucí družicové signály s unikátní technologií Trimble Stealth™ eliminující vícenásobný odraz. Výrobcem je zajištěna submilimetrová stabilita fázového centra antény.