Vyberte stránku

Prodloužená záruka

Hardwarová záruka a softwarová podpora

Pořízení nového přístroje či nového softwarového vybavení je určitou investicí do budoucna. Jak se tato investice vyplatí, záleží také na tom, jak se o investici budete starat. Jinak řečeno, pokud si pořídíte nový přístroj a chcete, aby neztratil svojí hodnotu ani za pár let, je dobré přístroji věnovat určitou péči v podobě pravidelných servisních kontrol, rozšiřování a zdokonalování funkcionality pomocí aktualizace softwarů a zajištění kompatibility v rámci komplexních systémů.

Firma Geotronics Praha, s.r.o. Vám nabízí možnost zajištění ochrany Vaší investice službami v podobě:

Hardwarová záruka

Hardwarovou zárukou se rozumí záruka pouze na tzv. „železo“ (oprava či náhrada vadných dílů v autorizovaném servisním středisku). Hardwarová záruka nezahrnuje aktualizace firmwaru či softwaru, které jsou zahrnuty v softwarové podpoře.

Standardní tovární hardwarová záruka

Nové přístroje a příslušenství mají výrobcem předem určenou tovární záruční dobu. Tovární záruka pro příslušenství je 1 rok, záruka pro přístroje u každého výrobku jiná (v rozmezí od 1 do 5 let). O délce hardwarové záruky na konkrétní přístroj se můžete informovat u svého prodejce. Standardní tovární záruka začíná dnem, kdy obdržíte výrobek do užívání. Tento den se řídí datem uvedeným na záručním listě nebo datem vystavení odběratelské faktury.

Prodloužená hardwarová záruka

Prodlouženou hardwarovou záruku lze koupit dle uvážení přímo v okamžiku koupě přístroje. Hardwarovou záruku je však možno navázat i kdykoliv před skončením standardní hardwarové záruky – jedná se o tzv. „PRODLOUŽENÍ HW záruky“.

  • Prodloužení HW záruky je možno objednat před vypršením standardní záruky a záruční lhůta Vám bude plynule navazovat. Standardně se HW záruka prodlužuje na 1 rok s možností prodloužení v rozsahu maximálně 5ti let stáří přístroje.
Softwarová podpora

Díky této podpoře si zajistíte:

  • Oprávnění ke stažení a instalaci nejnovějších verzí softwaru
  • Zajištění kompatibility s novými operačními systémy
  • Rozšiřování a zdokonalování funkcionality, odstraňování chyb
  • Zajištění kompatibility v rámci nových komplexních systémů

Při zakoupení nového produktu, ať už se jedná o samostatný kancelářský software či software instalovaný ve Vašich přístrojích, máte softwarovou podporu zajištěnou po dobu jednoho roku.

Prodloužení softwarové podpory (maintenance)

Před skončením roční softwarové podpory můžete podporu navázat zakoupením jejího prodloužení. Prodloužení se zakupuje vždy na 1 rok a opakovat je můžete neomezeně. Díky tomu Váš software bude vždy aktuální a kompatibilní.

Pokud si tuto podporu neprodloužíte a přesto budete chtít získat aktuální verzi softwaru, existuje možnost zakoupení obnovení SW nebo aktualizace. Ten je ovšem výrazně dražší než maintenance. Na zakoupený upgrade je poté opět možno navázat softwarovou podporou.

Balíček hardwarová záruka + softwarová podpora

Kombinace prodloužení hardwarové záruky a softwarové podpory pro vybrané produkty typu sestav a systémů.