Vyberte stránku

Globální klíč pro GIS

Globální klíč 2013 je určen pro všechny uživatele GPS/GNSS přijímačů, kteří vyžadují maximální přesnost. Globální klíč 2013 lze využít při měření na území celé ČR a doporučuje se jej používat na všech přijímačích Trimble.

Nový Globální klíč 2013 byl vytvořen vzhledem k uveřejnění nových převodních tabulek ČÚZK v souvislosti se zavedením nové realizace systému ETRS89 v České republice.

Nový globální transformační klíč pro převod souřčadnic do S-JTSK je běžně používán u všech geodetických GNSS přijímačů pro oblast Podrobných bodů i pro práce vyžadující přesnost PBPP, a to bez územního omezení.

Doporučuje se jej používat i na všech GPS/GNSS přijímačích Trimble pro GIS, především pak u přesných produktových řad GeoExplorer a Pathfinder! Globální klíč 2013 tedy doporučujeme zejména těm z Vás, kteří v terénu vyžadujete nejvyšší přesnost.

Bez použití tohoto globálního klíče se mohou (v porovnání ke geodeticky určeným souřadnicím) ve specifických lokalitách vyskytnout odchylky až v řádu desítek cm!

Zpřesnění je založeno na:

  • implementaci detailních posunů XY (zohlednění lokálních deformací S-JTSK, zpřesnění polohy), založených na nových převodních tabulkách ČÚZK
  • přesném modelu geoidu (zajišťuje zpřesnění výšek při jejich transformaci do Bpv

Globální klíč je určen pro GIS softwary:

  • Trimble TerraSync* (verze Standard, Professional, Centimeter)
  • Trimble Pathfinder Office*

* podpora kladných (Krovak_2013) i záporných (Krovak1_2013) souřadnic

Globální klíč 2013 je schválen ČÚZK pod názvem Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2013 verze 1.0 (Stránky ČÚZK, Osvědčení PDF).

Možnosti objednání globálního klíče

Globální klíč vč. návodu lze objednat elektronicky na gis@geotronics.cz či telefonicky na +420 296 801 186.

Za globální klíč je účtován manipulační poplatek 1.500,- Kč bez DPH na firmu (bez ohledu na počet GNSS přijímačů).

Implementace

Podrobný návod a veškeré soubory Vám zašleme elektronicky.
V případě potřeby Vám s implementací globálního klíče pomůžeme telefonicky na tel.: +420 296 801 186.