Vyberte stránku

Trimble RealWorks Software

Správa a zpracování geoprostorových dat…

Trimble RealWorks software importuje a zpracováva rozsáhlá 3D data ze skenerů Trimble TX6, Trimble TX8 a FARO a totální stanice Trimble SX10. TRW software je ideální pro geodety a firmy zabývající se geoprostorovým snímáním. Je dostatečně výkonný pro zpracování velmi objemných dat nasbíraných technologií 3D skenování.
Trimble RealWorks software umožňuje uživatelům registrovat, vizualizovat, prozkoumávat a zpracovávat mračna bodů. Poskytuje uživatelům výkonný software s přesnými nástroji pro geodety, stavby, památky a soudní aplikace plus mnoho různých možností pro zpracování geoprostorových dat.
Vyspělý, ale velmi snadno použitelný.

Možnosti SW Trimble RealWorks

  • zpracování a analýza velkého množství dat
  • tvorba drátěných modelů, potažení texturou
  • vytváření vrstevnic, profilů, výpočty kubatur
  • porovnávání projektu se skutečným stavem
  • zpracování 2D fasád
  • modelování objektů
  • export do Google Earth
  • vytváření videoprůletu objektem
  • snadný export dat do CAD prostředí dle Vašeho požadavku

Ukázka zpracovaného projektu

Podélný řezopohled

Horizontální řezopohled na strop

Horizontální řez

Model ze softwaru Sketch Up

Prohlížečka

Ortofoto fasády

Pohled ze stanoviska