Vyberte stránku

Trimble Access

Nový modulární polní software pro totální stanice a GPS…

Trimble Access  – nový modulární polní software, který kompletně řeší sběr dat, vytyčování, výpočetní úlohy a správu dat.
Jeden software – jedna kontrolní jednotka – jedna zakázka ať už pracujete s GPS nebo totální stanicí.
Ve spojení s kontrolními jednotkami Trimble CU a Trimble TSC2 poskytuje nejproduktivnější nástroj pro polní práce.
Nejlepší výkon s kontrolerem TSC3

Novinky verze Trimble Access 2013.30

 • Trimble Access nově i v Trimble Tabletu
 • Možnost vyzkoušet Trimble Access Aplikace jako 30 denní plně funkční trial – Trasy, Tunely, Doly, Monitoring, LandSeismic,  Atletika, Nivelace, Měření inženýrských sítí, Čínská elektrická síť, Čínská sada nástrojů pro měření.
 • Access Marketplace umožňuje vyhledávat vhodné aplikace a získávat o nich informace. Access Marketplace zahrnuje aplikace Trimble, aplikace partnerů a regionální aplikace.
 • Trimble TerraFlex je nyní dostupný pro kontrolní jednotky Trimble TSC3 a Slate. TerraFlex je tzv.“cloud computing“ řešení, které umožňuje přes webový prohlížeč přístup k poskytovaným službám a produktům  pro mobilní sběr geoprostorových dat. Dynamický formulář s množstvím políček, ve kterých je možné definovat atributy jednotlivých bodů pomocí textů, rozbalovacích menu či přiložených fotografií, umožňuje synchronizaci s Vaším počítačem v kanceláři, a tak je přenos dat z terénu poměrně snadnou záležitostí.
 • Modul Letecká fotogrammetrie umožňuje práci s Trimble UX5. V jedné aplikaci se mohou plánovat letecké mise, provádět předletecké kontroly a monitorovat let. V terénu Vás software provádí předletovou částí i prací po dokončení letu.

 

Klíčové vlastnosti

 • Společná platforma pro GPS a totální stanice
 • Podpora nejnovějších GNSS přijímačů a totálních stanic
 • SW je kompletně v češtině včetně nápovědy
 • Velmi snadné ovládání
 • Možnost definování šablon s lokálním klíčem, který se použije při příští návštěvě oblasti
 • Kódování kresby, aktivní DXF podklady, výpočty průsečíků linií / oblouků přímo z DXF
 • Kompletní výpočetní funkce včetně výpočtu oblouků, trojúhelníků, rozdělení ploch
 • Volitelné výstupní protokoly
 • Tvorba lokálního transformačního klíče přímo v terénu
 • Obsahuje nový certifikovaný globální klíč pro měření po 1. 7. 2012
 • TA software je schválen pro odevzdávání GPS výsledků do katastru
 • Uživatelem definovatelné měřické styly a profily připojení k síti referenčních stanic
 • Trimble Access podporuje ovládání „SPATIAL STATION“ Trimble VX
 • Trimble Vision™ technologie zobrazuje reálné video na displeji kontrolní jednotky
ObrTa3 (1) ObrTa5 ObrTa6
ObrTa11 ObrTa7 ObrTa8

 

Měření s totální stanicí

Ovládání totálních stanic S3/S6/S8/VX

Stejná logika jako Survey Controller / Trimble Digital Fieldbook
Určení stanoviska / Protínání / Referenční přímka
Méření / Kontninuální měření / Rychlé měření kódů – kódová kresba
Vytyčování bodů / linií / oblouků

 TA_stanovisko (1)  TA_protinani (1)  TA_plochy (1)
Určení stanoviska Volné stanovisko Výpočet a rozdělení plochy

 

Měření s GNSS roverem
Možnost vlastních stylů pro GSM /rádio připojení
Podpora statického měření
Komfortní měření a vytyčování bodů / linií a oblouků
Výpočetní úlohy pro výpočet nepřístupného bodu (roh budovy)

 TA_GPS_mereni  TA_GPS_kontinualni  TA_GPS_kody
Měření bodů Kontinuální měření Kódová kresba
TA_GPS_vytycovani
Vytyčování

 

Volitelné aplikace pro:

 • Trasy – definování modelu 3D komunikace, vytyčování a zaměřování bodů dle projektu
 • Tunely – nástroj pro kontrolní zaměření a vytyčování projektu tunelu, uživatelské protokoly včetně grafů
 • Monitoring – nástroj pro základní typ monitoringu, možnost importování bodů z CSV souboru, uživatelské protokoly včetně grafů
 • Doly – Měření, vytyčování k projektu. Navádění razícího stroje
 • GNSS plánování – okamžité zobrazení stavu ionosféry a počtu družic na obloze

show_image_in_imgtagTA – modul Trasy

Volitelný modul do softwaru Trimble Access pro práce s komunikacemi

 • Jednoduchý a jasný postup práce známý z klasického měření ze softwaru TSC a TA
 • Měření a vytyčování modelu
 • Import tras z formátů LandXML, GENIO a Trimble
 • Uživatelské protokoly v mnoha formátech (*.txt, *.csv, *.doc, *.pdf)
 • Možnost pronájmu modulu na časově omezenou dobu (příležitostná zakázka)

show_image_in_imgtag (2)TA – modul Doly

Volitelný modul do softwaru Trimble Access pro práce v dolech

 • Jednoduchý a jasný postup práce známý z klasického měření ze softwaru TSC a TA
 • Automatické vytyčování
 • Navádění razícího stroje
 • Uživatelské protokoly v mnoha formátech (*.txt, *.csv, *.doc, *.pdf)
 • Možnost pronájmu modulu na časově omezenou dobu (příležitostná zakázka)

show_image_in_imgtag (1)TA – modul Monitoring

Volitelný modul do softwaru Trimble Access pro monitoring

 • Jednoduchý a jasný postup práce známý z klasického měření ze softwaru TSC a TA
 • Možnost importování sledovaných bodů z *.csv souboru
 • Pro zpracování měření není nutný žádný další software
 • Uživatelské protokoly v mnoha formátech (*.txt, *.csv, *.doc, *.pdf) včetně grafického výstupu
 • Možnost pronájmu modulu na časově omezenou dobu (příležitostná zakázka)

Váš dotaz k tomuto produktu

reCAPTCHA is required.