Vyberte stránku

Trimble Business Center

Software, se kterým Vás nic nepřekvapí

Software Trimble Business Center nabízí široké spektrum aplikací od základních úloh, jako je editování a zpracování měření z totální stanice či nivelačního přístroje, přes zpracování statického měření GNSS až po pokročilé zpracování mračen bodů či fotogrammetrických snímků.

Klíčové vlastnosti

 • V češtině
 • Zpracování dat z GNSS, totálních stanic, skenerů digitálních přístrojů
 • Schváleno ČÚZK pro odevzdávání výsledků na katastr
 • Komfortní vizualizace naměřených dat, editace i exporty
 • Velmi široká škála exportů
 • Automatické zpracování kódové kresby dle vlastní kódové tabulky
 • CAD funkce (vrstvy, kreslení linií, bodů, přichytávání na klíčové body, atd.)
 • Práce s DXF, DWG
 • Georeferencování skenů, rastrů
 • Vyrovnání sítí včetně vlastní volby vah prvků vstupujících do vyrovnání
 • Vytváření digitálního modelu terénu (trojúhelníková síť, lomové hrany, výpočet kubatur, tvorba vrstevnic)
 • Komfortní práce s návrhem tras (příprava pro vytyčování v terénu)
 • Zobrazení zachycených fotografií

Vyrovnání sítí

 • Kombinace měření totální stanicí, GNSS, nivelací
 • Váhování měření

Práce s digitálním modelem terénu

 • Trojúhelníkový model terénu
 • Definování lomových čar
 • Automatická tvorba příčných řezů
 • Výpočet kubatur
 • Vykreslení vrstevnic
 • Porovnání dvou povrchů
 • Možnost kvalitní visualizace – potažení povrchu texturou

Práce s mračny bodů

 • Automatická klasifikace mračen bodů založená na umělé inteligenci
  Šum/Budovy / Terén/ Vysoká vegetace/ Střední vegetace / Sloupy a značky /
  Elektrické vedení/ Ploty
 • Automatická vektorizace vedení, horizontálního dopravního značení či obrubníků
 • Automatická extrakce stromů, šachet, sloupů a značek
 • Převod bodů do CAD
 • Export do široké škály CAD formátů

Vytváření návrhu tras

 • Snadné vytvoření trasy v digitální podobě dle projektu
 • Možnost vkládání tras v DXF
 • Tvorba jednotlivých vrstev materiálu
 • Jednoduchý export do kontroleru
 • Visualizace trasy

Zpracování kódových měření

 • Automatické vytvoření kresby dle nadefinované knihovny kódů
 • Tvorba vlastních symbolů a kódů
 • Snadný export do DXF, DWG

 

Váš dotaz k tomuto produktu

reCAPTCHA is required.