Vyberte stránku

Trimble Business Center

Software, se kterým Vás nic nepřekvapí!

Software Trimble Business Center nabízí široké spektrum aplikací od základních úloh, jako je editování a zpracování měření z totální stanice či nivelačního přístroje, přes zpracování statického měření GNSS až po pokročilé zpracování mračen bodů či fotogrammetrických snímků.

 

Klíčové vlastnosti:

 • V češtině
 • Práce s daty z GPS, TS a digitálních přístrojů
 • Schváleno ČÚZK pro odevzdávání výsledků na katastr
 • Komfortní zobrazení naměřených dat, jejich editace a případný jednoduchý export do MS Excel
 • Volitelné exporty (vyberte typ dat, které chcete exportovat)
 • Automatické spojení kódové kresby dle uživatelem definovaných kódů, symbolů a linií
 • CAD funkce (vrstvy, kreslení linií, bodů, přichytávání na klíčové body, atd.)
 • Práce s DXF, rastry (georeferencování)
 • Vyrovnání sítí (GPS, TS, nivelace), volba vah
 • Vytváření digitálního modelu terénu (trojúhelníková síť, lomové hrany, výpočet kubatur, tvorba vrstevnic)
 • Komfortní práce s návrhem tras (příprava pro vytyčování v terénu)
 • Zobrazení zachycených fotografií
 • Plná podpora Google Earth
 • Automatická kontrola dostupných aktualizací
 • Snadné propojení s Trimble Connected Community
TBC_GNSS1TBC_GNSS2Zpracování GNSS měření

 • Zpracování statického, rychlého statického měření
 • Zpracování postprocesní kinematiky, RTK
 • Možnost lokální transformace popřípadě použití certifikovaného globálního klíče
 • Jednoduchá editace dat (výběr jen určitých družic, určitého času)
 • Mnoho kontrol při výpočtu pro dosažení jen kvalitních výsledků

Vyrovnání sítíTBC_sit1

 • Kombinace měření totální stanicí, GNSS, nivelací
 • Váhování měření

Zpracování kódových měření

 • Automatické vytvoření kresby dle nadefinované knihovny kódů
 • Tvorba vlastních symbolů a kódů
 • Snadný export do DXF, DWG

TBC_kody3 TBC_kody2 TBC_kody1

Georeferencování snímků

 • Možnost georeferencování snímkuTBC_rastr2
 • Export snímku do softwaru Trimble AccessTBC_rastr1
 • Export 2D/3D snímku (formáty .hsf, .hmf)

 

 

Práce s digitálním modelem terénu

 • Trojúhelníkový model terénu
 • Definování lomových čar
 • Automatická tvorba příčných řezů
 • Výpočet kubatur
 • Vykreslení vrstevnic
 • Porovnání dvou povrchů
 • Možnost kvalitní visualizace – potažení povrchu texturou

 

TBC_povrchy1 TBC_povrchy2
TBC_povrchy3 TBC_povrchy4

 

 

 

 

Ortofoto fasády

 • Stanovisko i sken v souřadnicích – odpadá vzájemná registrace skenů
 • Filtrace mračna bodů pro plynulejší zpracování
 • Definování roviny
 • Vytvoření ortofota fasády s volitelným rozlišením

 

Práce s mračnem bodů

 • Automatická klasifikace mračna bodů do tříd
  Budovy / Ground / Vysoká vegetace / Sloupy a značky /
  Elektrické vedení
 • Automatická vektorizace – funkce „Best fit line“
 • Převod bodů do CAD
 • Export do různých CAD formátů
 • Chytrý výběr v mračnu bodů např. pro vektorizaci obrubníku

 

    

    

    

Vytváření návrhu tras

 • Snadné vytvoření trasy v digitální podobě dle projektu
 • Možnost vkládání tras v DXF
 • Tvorba jednotlivých vrstev materiálu
 • Jednoduchý export do kontroleru
 • Visualizace trasy

TBC_trasa1 TBC_trasa3

 

 

 

TBC_trasa4TBC_trasa5

TBC_trasa2

 

 

 

 

Trimble Business Center dále obsahuje:

 • Cooridnate system Manager – tvorba a editace souřadnicových systémů
 • Planning Software – plánování GNSS měření
 • Feature Definition Manager – tvorba knihovny kódů včetně atributů (text, fotografie, soubor)
 • Line+Symbol Editor – tvorba vlastních typů linií a symbolů
 • Job Report Generator – výstup dat dle požadavků uživatele