Vyberte stránku

Výstupní protokoly

Úvod

Níže jsou protokoly jak pro GNSS tak pro TS pro všechny kontrolní jednotky kromě TCU. Pokud chcete výstupní protokoly pro TCU, neváhejte nás kontaktovat.

Stažený výstupní protokol nahrajte do složky:

TSC3, TSC2, Slate – Program Files/General Survey (ve starší verzi Survey controller)/Languages /Czech

TSC5, TDC600 – Trimble Data/Language/Czech

TSC7, T7, T100 – Program files/Trimble/General Survey/language/Czech

ASCII – Umístění souborů je na Vás. Každý si protokoly ukládá do PC někam jinam. Lze nahrát jak protokoly GNSS, tak TS do jedné složky a používat najednou.

!!POZOR!!

  • Po nahrání protokolu je potřeba Trimble Access vypnout a zapnout
  • Některé protokoly musí mít ve složce umístění soubor Protokol-Head.xdt. Je ke stažení jak u TS tak GNSS. Tato informace je psána i u daného protokolu.

 

Všechny protokoly jsou ručně vytvářeny naši firmou. Pokud máte nějaký problém s protokolem, případně potřebujete nějaké úpravy, neváhejte nás kontaktovat. Snažíme se udržovat protokoly aktuální, ale stává se, že chybu dříve odhalí zákazník než my. Prosím, kontrolujte si své vytvořené protokoly.

Protokoly GNSS

Protokol-Head.xdt – Jedná se o hlavičku. Některé protokoly potřebují ke svému exportu tento soubor mít ve stejné složce. Po stažení lze protokol otevřít v textovém editoru a změnit údaje na Vaší firmu. Je potřeba zanechat oboje uvozovky („‚) a firmu a adresu bez háčků a čárek, jinak Vám export nebude fungovat. 

Protokol Protokol-Head.xdt můžete stáhnout zde.

Exportní protokoly

CZ Katastr (změna 2.6.2022) – Výstupní protokol pro katastr ve formátu doc. Kde najdete základní informace o zakázce. Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů. Export je proveden do formátu DOC.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol CZ Katastr můžete stáhnout zde.

Poslední změna – upraveno pro novou verzi TA a přístroj R12i

Kompletní protokol měření GPS (verze 4.99 ze dne 02.05.2024) – Protokol ve formátu txt s informacemi o nastavení zakázky, měřenými body se souřadnicemi a naměřenými hodnotami (např. PDOP, kód, počet družic,…). Součástí protokolu je i vytyčování a průměrování, pokud byl bod měřen minimálně dvakrát, vždy uložen jako číslo bodu s tečkou a s počtem, po kolikáte bod měříte (například porvé: 4001.1 a podruhé 4001.2). Dále horizontální a vertikální odsazení. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol Kompletní protokol GPS můžete stáhnout zde.

Poslední změna 02.05.2024 – Přidání volby délky kódu při exportu

Kompletní protokol měření GPS jiné průměrování (verze 4.97 ze dne 10.04.2024) – Stejný protokol jako Kompletní protokol měření GPS, jen průměrování je vytvořené jinak. Pro zprůměrování bodu je potřeba například bod 4001 poprvé zaměřit jako 1.4001 a podruhé 2.4001 a můžete takto pokračovat dále. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol Kompletní protokol GPS jiné průměrování můžete stáhnout zde.

Poslední změna 10.04.2024 – Opravení exportu jen měřených bodu při měření horizontálního odsazení, oprava výpisu CZEPOS ohledně No FIX

Kompletní protokol měření GPS SV (verze 5.00 ze dne 10.04.2024) – Stejný protokol jako Kompletní protokol GPS jen určen pro šablonu Křovák 2018 SV, kdy je přístrojem měřeno v záporných souřadnicích a tímto protokolem dostanete kladné souřadnice pro odevzdání na katastr nemovitostí. Obsahem je seznam souřadnic, seznam souřadnic měřených bodů s naměřenými hodnotami, vytyčování, průměrování, pokud byl bod měřen minimálně dvakrát, vždy uložen jako číslo bodu s tečkou a s počtem, po kolikáte bod měříte (například poprvé: 4001.1 a podruhé 4001.2). Souřadnice jsou pře násobené hodnotou -1. Jedná se o protokol pro souřadnicový systém Křovák 2018 SV, kdy měření probíhá se zápornými souřadnicemi. Export je proveden do formátu TXT. Zobrazeni základních COGO funkcí a horizontálního a vertikálního odsazení.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol Kompletní protokol GPS SV můžete stáhnout zde.

Poslední změna 10.04.2024 – Opravení exportu jen měřených bodu při měření horizontálního odsazení, oprava výpisu CZEPOS ohledně No FIX

Kompletní protokol měření GPS SV jiné průměrování (verze 4.99 ze dne 10.04.2024) – Protokol obsahuje stejná data jako kompletní protokol měření GPS SV, jen je zde jinak udělané průměrování. pro průměrování je potřeba změřit například bod 4001 poprvé jako 1.4001 a podruhé jako 2.4002 a můžete takto pokračovat dále. Souořadnice jsou přenásobené hodnotou -1. Jedná se o protokol pro souřadnicový systém Křovák 2018 SV, kdy měření probíhá se zápornými souřadnicemi. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol Kompletní protokol GPS SV jiné průměrování můžete stáhnout zde.

Poslední změna 10.04.2024 – Opravení exportu jen měřených bodu při měření horizontálního odsazení, oprava výpisu CZEPOS ohledně No FIX

Protokol měření GPS (verze 4.98 ze dne 31.05.2024) – Protokol obsahuje vytyčování a seznam souřadnic s naměřenými hodnotami (PDOP, přesnosti a podobně). Protokol neobsahuje průměrování a ani samotné seznamy souřadnic. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol Protokol měření GPS si můžete stáhnout zde.

Poslední změna 31.05.2024 – Opravení exportu daných souřadnic pro verzi TA 23.00

Protokol měření GPS SV (verze 4.98 ze dne 10.04.2024) – Protokol obsahuje vytyčování a seznam souřadnic s naměřenými hdonotami (PDOP, přesnosti a podobně). Protkol neobsahuje průměrování ani samotné seznamy souřadnic. Souřadnice jsou přenásobené hodnotou -1. Protokol je určen pro měření šablonou Křovák 2018 SV, kdy měříte v záporných souřadnicích, ale exportují se kladné. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol měření GPS SV můžete stáhnout zde.

Poslední změna 10.04.2024 – Opravení exportu jen měřených bodu při měření horizontálního odsazení, oprava výpisu CZEPOS ohledně No FIX

Měřené body – YXZ – CSV GPS (změněno 13.9.2023) – Export klasického seznamu souřadnic do formátu CSV.

Protokol Měřené body – YXZ – CSV GPS můžete stáhnout zde.

Poslední změna 13.9.2023 – Vyřešení vypisování horizontálního odsazení

Měřené body – YXZ – CSV GPS SV (změněno 13.9.2023) – Export souřadnic do formátu CSV. Souřadnice jsou násobené hodnotou -1. Jedná se o protokol pro souřadnicový systém Křovák 2018 SV, kdy měření probíhá se zápornými souřadnicemi. Export je do formátu CSV.

Protokol Měřené body – YXZ CSV GPS SV můžete stáhnout zde.

Poslední změna 13.9.2023 – Vyřešení vypisování horizontálního odsazení

Měřené body – YXZ – TXT GPS (změněno 13.9.2023) – Export klasického seznamu souřadnic ve formátu TXT.

Protokol Měřené body – YXZ – TXT GPS můžete stáhnout zde.

Poslední změna 13.9.2023 – Vyřešení vypisování horizontálního odsazení

Měřené body – YXZ – TXT GPS SV (změněno 13.9.2023) – Export klasického seznamu souřadnic ve formátu TXT. Souřadnice jsou násobené hodnotou -1. Jedná se o protokol pro souřadnicový systém Křovák 2018 SV, kdy měření probíhá se zápornými souřadnicemi. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol Měřené body – YXZ – TXT GPS SV můžete stáhnout zde.

Poslední změna 13.9.2023 – Vyřešení vypisování horizontálního odsazení

Měřené body – CSV – VISION (změněno 13.9.2023) – Jedná se o export seznamu souřadnic s názvem fotky ve formátu CSV.

Protokol Měřené body – CSV – VISION si můžete stáhnout zde.

Poslední změna 13.9.2023 – Vyřešení vypisování horizontálního odsazení

Měřené body – TXT – VISION (změněno 13.9.2023) – Jedná se o export seznamu souřadnic s názvem fotky ve formátu TXT.

Protokol Měřené body – TXT – VISION můžete stáhnout zde.

Poslední změna 13.9.2023 – Vyřešení vypisování horizontálního odsazení

Protokol průměrování GPS (změněno 8.2.2018) – Protokol obsahuje jen průměrování bodů, kdy poprvé se bod měří jako 4001.1 a podruhé 4001.2 a tak dále. Po exportu touto šablonou se vytvoří textový soubor kdy budou body 4001. pod sebou se souřadnicemi a odchylkami od průměru a pod tím pod čarou průměr těchto bodů. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol průměrování GPS můžete stáhnout zde.

Protokol průměrování GPS SV (změněno 23.10.2020) – Protokol obsahuje jen průměrování bodů, kdy poprvé se bod měří jako 4001.1 a podruhé 4001.2 a tak dále. Po exportu touto šablonou se vytvoří textový soubor kdy budou body 4001. pod sebou se souřadnicemi a odchylkami od průměru a pod tím pod čarou průměr těchto bodů. Souřadnice jsou násobené hodnotou -1. Protokol je určen pro měření šablonou Křovák 2018 SV, kdy měříte v záporných souřadnicích, ale exportují se kladné. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol průměrování GPS SV můžete stáhnout zde.

Průměrované body GPS CSV (změněno 15.4.2020) – Export seznamu souřadnic zprůměrovaných bodů měřených poprvé jako 4001.1 a podruhé jako 4001.2. Export je proveden do formátu CSV.

Průměrované body GPS SCV můžete stáhnout zde.

Průměrované body GPS CSV SV (změněno 27.4.2020) – Export seznamu souřadnic zprůměrovaných bodů měřených poprvé jako 4001.1 a podruhé jako 4001.2. Protokol je určen pro měření šablonou Křovák 2018 SV, kdy měříte v záporných souřadnicích, ale exportují se kladné. Export je proveden do formátu CSV.

Průměrované body GPS SCV SV můžete stáhnout zde.

Stanoviska GPS (změněno 15.4.2020) – Export seznamu souřadnic zprůměrovaných bodů měřených poprvé jako 4001.1 a podruhé jako 4001.2, ale i jednou měřených bodů GPS. Export je proveden do formátu CSV.

Stanoviska GPS můžete stáhnout zde.

Stanoviska GPS SV (změněno 15.4.2020) – Export seznamu souřadnic zprůměrovaných bodů měřených poprvé jako 4001.1 a podruhé jako 4001.2, ale i jednou měřených bodů GPS. Protokol je určen pro měření šablonou Křovák 2018 SV, kdy měříte v záporných souřadnicích, ale exportují se kladné. Export je proveden do formátu CSV.

Stanoviska GPS SV můžete stáhnout zde.

Protokol výpočet objemu (změněno 8.2.2018) – Protokol výpočtu objemu, pokud byl v TA proveden výpočet. Export je proveden do formátu HTML.

Protokol výpočet objemu můžete stáhnout zde.

Protokol výpočet plochy (změněno 10.10.2014) – Protokol výpočtu plochy, pokud byl v TA proveden výpočet. Export je proveden do formátu HTML.

Protokol výpočet plochy můžete stáhnout zde.

Vytyčené body – YXZ nebo WGS – CSV (změněno 8.2.2018) – Export seznamu souřadnic vytyčených bodů v systémech WGS nebo SJTSK. Konkrétní systém WGS závisí v jakém systému jsou stanice, na které s GPS je měřeno. VRS je v ETRS84. Export je proveden do formátu CSV.

Vytyčené body – YXZ nebo WGS – CSV můžete stáhnout zde.

Vytyčené body – YXZ nebo WGS – CSV SV (změněno 23.10.2020) – Export seznamu souřadnic vytyčených bodů v systémech WGS nebo SJTSK. Konkrétní systém WGS závisí v jakém systému jsou stanice, na které s GPS je měřeno. VRS je v ETRS84. Protokol je určen pro měření šablonou Křovák 2018 SV, kdy měříte v záporných souřadnicích, ale exportují se kladné. Export je proveden do formátu CSV.

Vytyčené body – YXZ nebo WGS – CSV můžete stáhnout zde.

Měřené body – WGS – CSV GPS (změněno 8.2.2018) – Export seznamu souřadnic v systémech WGS. Konkrétní systém WGS závisí v jakém systému jsou stanice, na které s GPS je měřeno. VRS je v ETRS84. Export je proveden do formátu CSV.

Protokol Měřené body – WGS – CSV – GPS si můžete stáhnout zde.

Měřené body – WGS – TXT GPS (změněno 8.2.2018) – Export seznamu souřadnic v systémech WGS. Konkrétní systém WGS závisí v jakém systému jsou stanice, na které s GPS je měřeno. VRS je v ETRS84. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol Měřené body – WGS – TXT- GPS můžete stáhnout zde.

Stažení všech GNSS protokolů najednou zde. Soubor nahrán 31.05.2024.

Protokoly TS

Protokol-Head.xdt – Jedná se o hlavičku. Některé protokoly potřebují ke svému exportu tento soubor mít ve stejné složce. Po stažení lze protokol otevřít v textovém editoru a změnit údaje na Vaší firmu. Je potřeba zanechat oboje uvozovky („‚) a firmu a adresu bez háčků a čárek, jinak Vám export nebude fungovat. 

Protokol Protokol-Head.xdt si můžete stáhnout zde.

Exportní protokoly

Zápisník měření Mapa2 (změna 2.9.2019) – Export surových dat do formátu Mapa2. Při exportu lze zvolit možnost zda budou délky opraveny jen o PPM, o PPM a měřítko nebo nebudou opravovány vůbec. Export je proveden do formátu ASC.

Zápisník měření Mapa2 můžete stáhnout zde.

SDR33 observation(změna 2.7.2019) – Export surových dat do formátu SDR33.

SDR33 observation můžete stáhnout zde.

Protokol měření TS (změna 11.7.2019) – Export protokolu měření TS s naměřenými hodnotami. Při exportu lze zvolit možnost zda budou délky opraveny jen o PPM, o PPM a měřítko nebo nebudou opravovány vůbec. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol měření TS můžete stáhnout zde.

Protokol měření TS SV (změna 15.7.2019) – Export protokolu měření TS s naměřenými hodnotami. Při exportu lze zvolit možnost zda budou délky opraveny jen o PPM, o PPM a měřítko nebo nebudou opravovány vůbec. Protokol je určen pro měření šablonou Křovák 2018 SV, kdy měříte v záporných souřadnicích, ale exportují se kladné. Export je proveden do formátu TXT.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol měření TS můžete stáhnout zde.

Měřené body – YXZ – CSV TS (změněno 21.2.2018) – Export klasického seznamu souřadnic do formátu CSV.

Protokol Měřené body – YXZ – CSV TS si můžete stáhnout zde.

Měřené body – YXZ – CSV TS SV (změněno 18.5.2020) – Export souřadnic do formátu CSV. Souořadnice jsou přenásobené hodnotou -1. Jedná se o protokol pro souřadnicový systém Křovák 2018 SV, kdy měření probíhá se zápornými souřadnicemi. Export je do formátu CSV.

Protokol Měřené body – YXZ CSV TS SV si můžete stáhnout zde.

Měřené body – YXZ – TXT TS (změněno 11.1.2021) – Export kasického seznamu souřadnic ve formátu TXT.

Protokol Měřené body – YXZ – TXT TS si můžete stáhnout zde.

Měřené body – YXZ – TXT TS SV (změněno 24.3.2022) – Export kasického seznamu souřadnic ve formátu TXT. Souořadnice jsou přenásobené hodnotou -1. Jedná se o protokol pro souřadnicový systém Křovák 2018 SV, kdy měření probíhá se zápornými souřadnicemi.

Protokol Měřené body – YXZ – TXT TS SV si můžete stáhnout zde.

Měřené body – CSV – VISION (změněno 21.2.2018) – Jedná se o export seznamu souřadnic s názvem fotky ve formátu CSV.

Protokol Měřené body – CSV – VISION si můžete stáhnout zde.

Měřené body – TXT – VISION (změněno 21.2.2018) – Jedná se o export seznamu souřadnic s názvem fotky ve formátu TXT.

Protokol Měřené body – TXT – VISION si můžete stáhnout zde.

Vytyčovací protokol TS (změna 26.9.2008) – Export vytyčování TS s původními hodnotami, odchylkami a vytyčenými souřadnicemi. Export je proveden do formátu HTML.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Vytyčovací protokol TS můžete stáhnout zde.

Vytyčovací protokol TS SV (změna 26.9.2008) – Export vytyčování TS s původními hodnotami, odchylkami a vytyčenými souřadnicemi. Protokol je určen pro měření šablonou Křovák 2018 SV, kdy měříte v záporných souřadnicích, ale exportují se kladné. Export je proveden do formátu HTML.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Vytyčovací protokol TS SV můžete stáhnout zde.

Vytyčené body – YXZ a WGS – CSV (změna 28.5.2014) – Export souřadnic vytyčených bodů TS. Export je proveden do formátu CSV.

Vytyčené body – YXZ a WGS – CSV můžete stáhnout zde.

Vytyčené body II – YXZ – TXT (změna 28.5.2014) – Export souřadnic vytyčených bodů TS s původními hodnotami a odchylkami. Export je proveden do formátu TXT.

Vytyčené body II – YXZ – TXT můžete stáhnout zde.

Protokol výpočet objemu (změněno 8.2.2018) – Protokol výpočtu objemu, pokud byl v TA proveden výpočet. Export je proveden do formátu HTML.

Protokol výpočet objemu můžete stáhnout zde.

Protokol výpočet plochy (změněno 10.10.2014) – Protokol výpočtu plochy, pokud byl v TA proveden výpočet. Export je proveden do formátu HTML.

Protokol výpočet plochy můžete stáhnout zde.

Stažení všech TS protokolů najednou zde.

Speciálně upravené protokoly

Měřené body – YXZ – CSV GPS s časem (změněno 16.3.2023) – Jedná se o klasický seznam souřadnic ve formátu CSV, kdy je mezi výšku bodu a kód vložena informace o času měření.

Měřené body -YXZ -CSV GPS s časem můžete stáhnout zde.

Průměrované body GPS CSV WGS jiné číslování (změněno 26.7.2023) – Protokol exportuje průměrované souřadnice, které jsou měřeny s číslem bodu 1.4001 a při druhém měření 2.4001 a to ve formátu WGS souřadnic.

Průměrované body GPS CSV WGS jiné číslování můžete stáhnout zde.

Zápisník měření Mapa2 TS 5 (změněno 31.5.2023) – Klasický protokol Mapa2 pro TS akorát místo 4 desetinných míst u dat má 5 desetinných míst.

Zápisník měření Mapa2 TS 5 můžete stáhnout zde.

Kompletní protokol měření GPS SV na s (změněno 18.9.2023) – Klasický kompletní protokol měření GPS SV, jen čas měření se vypisuje na s.

Kompletní protokol měření GPS SV na s můžete stáhnout zde.

Měřené body – YXZ – TXT GPS atributy (změněno 7.3.2024) – Seznam souřadnic kdy na konci jsou vypsány všechny atributy uložené k bodu.

Měřené body – YXZ – TXT GPS atributy můžete stáhnout zde.

Měřené body – YXZ – TXT GPS SV atributy (změněno 7.3.2024) – Seznam souřadnic pro kvadrant SV kde na konci jsou vypsány všechny atributy uložené u bodu.

Měřené body – YXZ – GPS SV atributy můžete stáhnout zde.

 

ASCII File Generator instalace

ASCII File genrator (nově v Trimble File and Report Generator) je program pro export surových dat z kontrolní jednotky v PC. Používají se stejné protokoly jako v přístroji.

Návod na instalaci ASCII zde.

Pokud se provedla aktualizace Trimble Access v kontrolní jednotce, je potřeba udělat i update office v PC stažením nejnovější aktualizace zde.

Protokoly ve vývoji k otestování

Kompletní protokol měření GPS 2021 (změněno 13.12.2022) – Celý protokol je jen pro SJTSK a GNSS měření. Vytyčování je jen pro importované body, ne pro připojený soubor. V části měřené body se zobrazují opravdu jen body, které mají PDOP. Jsou zde i několikrát měřené body a kontrolní body. Části vytyčování a průměrování se exportuje jen tehdy, budou-li takové body zaměřeny v zakázce. Průměrují se jen body se stejným jménem a po změření bodu zvolenou možností průměrování. Vytyčování je jen na jeden řádek. Číslo bodu by mělo být max 19 čísel. Do protokolu se vypisují i cogo body vytvořené buď jako protínání z délek nebo jako staničení a kolmice (funkce tuším od základny). Pokud zvolíte jen měřené body, bude v seznamu měřených bodů k nalezení souřadnice vytyčených bodů, souřadnice průměru a měřených bodů, bez bodů použitých do průměrování. Pokud zvolíte možnost Pouze měřené body GPS -> Ne pod SS měřených bodů se vytvoří ještě jeden SS se souřadnicemi všech bodů v jobu. Protokol je jak pro normální job, tak i pro SV a automaticky to přepočítává na kladné souřadnice. Export je do formátu TXT.

Protokol potřebuje mít ve stejné složce soubor Protokol-Head.xdt. Je potřeba si jej stáhnout ze seznamu protokolů.

Protokol Kompletní protokol GPS 2021 můžete stáhnout zde.

Poslední změna – upraveno pro novou verzi TA a přístroj R12i a horizontální odsazení

SS_foto (změněno 31.8.2022) – Export souřadnic s fotkami. Je potřeba po exportu soubor otevřít a uložit jako PDF nebo vytisknout. Fotky nejsou vloženy přímo do exportovaného souboru, je zde jen cesta a pokud přesunete vyexportovaný soubor jinam, cesta se ztratí a fotografie v souboru se nezobrazí. Export je do formátu HTML.

SS_foto můžete stáhnout zde.

Váš dotaz k tomuto produktu

reCAPTCHA is required.