Vyberte stránku

DRONY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

Vyšší úroda díky přesnému sběru dat

Co obsahuje efektivní zemědělské řešení senseFly Ag 360?

Dron eBee SQ

 • Doba letu až 55 min
 • Pokrytí 200 ha při výšce letu 122 m nad terénem
 • Sequoia multispektrální kamera

Více informací o eBee SQ

eMotion Ag software pro správu letů a dat

 • Plná podpora FMIS
 • Importujte hranice pozemků
 • Více pozemků na jeden nálet
 • Projekt s více lety

Pix4Dag software pro zpracování obrazu

 • Zpracování smínků z dronu
 • Generování přesných map indexů
 • Export strojově čitelných předpisů
 • Kompatibilní s SMS Software, MyJohnDeere, CLAAS atd.

Školení a podpora

 • Bezplatná konzultační činnost: Agronomie aplikovaná na data z dronu
 • Úplný přístup k online znalostní bázi, pravidelným webovým seminářům pro zákazníky, video návodům a dalším
 • Expertní místní zástupci senseFly
 • Podpora po celou dobu životnosti hardwaru a podpora eMotion

Využijte výhod přesného bezkontaktního odhadu půdních a porostových faktorů i velmi rozsáhlých území.

Technologie precizního zemědělství přinesla v nedávné době revoluci do zemědělství. Technologie monitorování plodin a půdy ze vzduchu přináší revoluci další.

Pomocí bezpilotního letadla je možné pořídit vysoce přesné multispektrální snímky Vašich půdních bloků s pokrytím až stovek hektarů na jediný let. A to při mnohem vyšším rozlišení, než poskytují satelitní snímky, bez ohledu na oblačnost.

Následným zpracováním pořízených snímků, buď pomocí fotogrammetrického softwaru instalovaném na vlastním počítači, nebo v cloudovém prostředí, vznikne ortomozaika a z té se počítají výstupy jako je Normalizovaný diferenční vegetační index (NDVI) nebo mapa spektrálního chování plodin.

Tyto výstupy jsou klíčem ke zvyšování výnosů, snížení nákladů a zlepšení efektivity Vašeho podnikání. Mapa navíc přesně informuje, které oblasti potřebují podrobnější průzkum pro účinné plánování – což znamená méně času stráveného zkoumáním půdních bloků a více času na ošetřování plodin, které to potřebují.

Použití dronů pro zkoumání plodin

Dále uvedený pracovní postup vysvětluje, jak je možné využít dron pro přesnou analýzu plodin, přičemž tento cyklus aktivit se obvykle opakuje v každém klíčovém růstovém stádiu.

Zvolte nejvhodnější snímač (fotoaparát) pro danou úlohu

 • senseFly S.O.D.A (klasický barevný snímek): vizuální zkoumání, modelování výškových objektů, zmapování zájmové oblasti
 • Parrot Sequoia (multispektrální): analýza vlhkosti půdy, analýza zdravotního stavu plodin, analýza eroze, identifikace  uhynulé rostliny, monitoring šíření onemocnění
 • thermoMAP (tepelná infračervená) – fyziologická analýza rostlin, plánování zavlažování, hodnocení zralosti, prognóza sklizně

Naplánujte let pomocí ovládacího softwaru 

 • Určete zájmovou oblast pro snímkování na podkladové mapě.
 • Definujte místo startu a přistání.
 • Nastavte požadované rozlišení a překrytí snímků.
 • Zaměřte vlícovací body (volitelné).

Proveďte let

 • Vypuštění dronu z ruky
 • Plně automatizovaný let a přistání
 • Monitorování letu a aktualizace letového plánu v reálném čase jsou možné

Základní operace

 • Stažení dat z dronu
 • Tvorba projektu
 • Nahrání dat a vlícovacích bodů (máte-li)
 • Zpracování ortomozaiky

Analýza

 • Indexy vegetace (VI), jako jsou NDVI, CWSI atd.
  Detekujte strukturální, chlorofylový a vodní stres.
 • Digitální model terénu – údaje o výšce
  Monitorujte erozi a navrhujte zavlažovací a odvodňovací systémy.
 • Vizuální manuální kontrola
  Identifikujte vzory, plevel, polehání rostlin, erozi.
 • Definice různých druhů plodin
  Výpočet celkové výměry, zaznamenání oblastí škod, rozpoznání odlišných plodin.
 • Výpočet vlhkosti a teploty půdy
  Vyhodnoťte odtokové systémy, choroby a úmrtnost rostlin.
 • Jednotlivé mapy indexů (NDVI, LAI, CWSI atd.)
 • Území s různým zdravotním stavem plodin
 • Vývoj erozních oblastí
 • Pozorování poškození – onemocnění, poničení zvěří, nepříznivé přírodní podmínky (déšť, požár, kroupy,..)
 • Statistické variace rostlin a srovnání s jinými daty (např. údaji o hnojení)
 • Odlišení suché půdy od vlhké půdy
 • Výnosová mapa
 • Mapa protierozních krajinných prvků
 • Určení konkrétního škůdce, nemoci, plevele
 • Identifikace závažnosti poškození
 • Sběr vzorků rostlin pro ověření vlastností a jejich onemocnění
 • Sběr vzorků půdy při problémech s plodností rostlin, pH a škůdci
 • Kontrola kořenovou strukturu, zda nenese známky zhutnění, chorob, škůdců
 • Vytyčení erozní oblasti včetně přesahu
 • Revize řádkování plodiny
 • Rozdělení půdního bloku do oblastí podle různé potřeby hnojení či ochranných látek

Propojte skutečnost s údaji získanými z vyhodnocení snímků.

 • Tvorba plánu výsadky, chemických úprav a hnojení
 • Vylepšení půdy – návrh a instalace odvodňovacích systémů, ochranných pásů apod.
 • Plánování využití půdního bloku v rámci revitalizace půdy
 • Včasná sklizeň plodin
 • Strategii chemického ošetření a její načasování.
 • Změna zemědělských postupů za účelem větší efektivnosti
 • Výnosová mapy
 • Zvýšení čerpání dotací díky precizní znalosti půdních bloků
 • Časová evidence využitelnosti půdních bloků

Případové studie a zprávy

Níže uvedený přehled nabízí příklady použití dronů v pracovním postupu precizního zemědělství. Příklady se zabývají přínosy dronů v různých oblastech aplikace jako je práce s erozí, klasifikace různých druhů plodin na půdním bloku, zvýšení výnosu apod.

JAK DRONY A ODBORNÉ ANALÝZY POMOHLY 300 FRANCOUZSKÝM ZEMĚDĚLCŮM, ABY ZVÝŠILI VÝNOSY O 10%

Skupina OCEALIA používala od roku 2015 technologie senseFly a AIRINOV pro oblast agronomie, aby lépe vyhodnotila a lépe ošetřovala své plodiny. Výsledek: průměrné zvýšení výnosů o 10%.

LABORATORNÍ ANALÝZA PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

V tomto detailním výzkumném projektu jsou publikovány výstupy, které analyzují multispektrální data získaná z celé řady plodin.

SPRÁVA ZÁVLAH A ODVODNĚNÍ POMOCÍ UAV SNÍMKŮ

Zjistěte, jak společnost AgSky Technologies pomohla jednomu zákazníkovi využívat údaje o elevaci získaných dronem k řešení problematické oblasti odvodnění.

Exportujte data z dronu do:

Pix4Dag, ArcGIS
Rastr – ortomozaika – geoTIFF, KML dlaždice
Mračno bodů – las, laz, ply, ascii
DSM digitální model povrchu – geoTIFF
3d síť s texturou – Wavefront .obj
Vrstevnice – dxf, shp
Google maps – KML dlaždice
Nezkreslené snímky – tiff

Rádi byste se dozvěděli více?

 • Nabízíme schůzku na prodiskutování a nasnímání ukázkového projektu ve Vašem zájmovém území.
 • Nabízíme pomoc s legislativou a provedení celým administrativním procesem pro správnou registraci dronu na Úřadu civilního letectví.

Váš dotaz k tomuto produktu

reCAPTCHA is required.