Vyberte stránku

GEODÉZIE

Novinky Trimble X7 pro listopad 2020 posouvají limity 3D skenování ještě dál

Vysokorychlostní 3D laserový skenovací systém Trimble X7  představuje tyto inovace:

  • Laserový pointer – vizuální pomocník pro zaměřování jednotlivých bodů.
  • Funkce Georeferencování – přiřazení skenů ke skutečným souřadnicím rovnou v terénu.
    S pomocí Laserového pointru zaměříte body a přiřadíte jim souřadnice, v terénu.
  • Zpráva o kalibraci na stanovisku – nově můžete uložit kalibrační protokol ze stanoviska.
  • Urovnávací LED světla – viditelná zpětná vazba o stavu urovnání skeneru.
  • Zvětšení rozsahu AUTOUROVNÁNÍ – ±10° s přesností horizontu 3“, i vzhůru nohama.
  • Podpora HDR snímků – vylepšení kvality snímků při rozdílném osvětlení.