Vyberte stránku

Síť referenčních stanic pro každého

Trimble VRS Now Czech je síť referenčních stanic, která poskytuje korekce všem GNSS přijímačům jakýchkoliv značek jak pro geodézii, tak i pro GIS.
Síť je provozována firmou Trimble stejně jako v dalších evropských zemích – Velká Británie, Německo, Irsko a Estonsko.

V České republice je rozmístěno 29 referenčních stanic tak, aby měl uživatel kdekoliv v Čechách, na Moravě či ve Slezsku zajištěn kvalitní příjem RTK korekcí. Do sítě jsou dodávána ještě data z 10 stanic v Německu a Rakousku, aby byly kvalitně pokryty pohraniční oblasti České republiky.

Nezávislý monitoring permanentních stanic GNSS na území ČR

Síť Trimble VRS Now Czech je přihlášena do monitorovací kampaně prováděné VÚGTK, v.v.i.
Díky tomu je síť schválena pro práce v katastru nemovistostí a při měření tak není nutné provádět ověřovací měření dle ustanovení bodu 9.10 písm. c) přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb.

mapa VRS

Hardware

Na všech stanicích je umístěno vysoce kvalitní přístrojové vybavení Trimble.

 

GNSS přijímač NetR9

Nejnovější přijímač je vybaven 440 kanály pro příjem všech stávajících i plánovaných družicových systémů a podporuje formát korekcí CMRx, což je momentálně nejvíce komprimovaný formát pro nejrychlejší přenos korekcí.

 GNSS přijímač NetR9

Anténa Zephyr Geodetic 2

Anténa pro stávající i budoucí družicové signály s unikátní technologií Trimble Stealth™ eliminující vícenásobný odraz. Výrobcem je zajištěna submilimetrová stabilita fázového centra antény.

 Anténa Zephyr Geodetic 2