Vyberte stránku

Pathfinder Office software

Pathfinder Office je profesionální kancelářský software určený pro komfortní práci s Vašimi GPS daty, analýzu a diferenční zpřesnění dat. Zároveň umožňuje vytvářet datové knihovny a exportovat data v mnoha formátech pro GIS, CAD či databáze.

Hlavní vlastnosti softwaru:

 • Vytváření a zpracování projektů od plánování, importu dat přes editaci, diferenční zpřesnění po export výsledků
 • Práce s rastrovými daty (JPEG, MrSID, TIFF, BMP), práce s vektorovými podklady a daty
 • Obousměrný přenos dat mezi GPS systémem a uživatelským GIS
 • Desítky souřadnicových systémů a modelů geoidu, S-JTSK je samozřejmostí
 • Integrován nejnovější algoritmus diferenčního zpřesnění Trimble® DeltaPhase™
 • Řada možností importu, exportu (GIS, CAD, ASCII, DB)
 • Diferenční zpracování – metrová, decimetrová, centimetrová přesnost dle typu GPS
 • Utility pro dávkové zpracování, plánování měření, editaci dat, převod dat do formátu RINEX, spojování souborů…
 • Schopnost vytváření sofistikovaných knihoven prvků pro optimalizaci sběru dat (podpora podmíněných atributů)
 • Podpora IMS (Internet Map Server, ArcIMS, Open GIS)
 • Automatické vyhledávání dat z referenčních stanic na internetu (podle jejich kvality nebo vzdálenosti stanice)
 • Automatické zpřesnění (diferenční korekce) s daty ve formátu DAT, SSF, RINEX, HATANAKA (komprimovaný RINEX)
 • Inteligentní zpracování dat – software rozpozná kvalitu dat a optimalizuje postup pro dosažení maximální přesnosti
 • Automatizovaná tvorba navigačních bodů (waypointů)

Software Pathfinder Office je dodáván se sofwarovou maintenance 1 rok, po kterou je možné instalovat nově vydané verze.

Váš dotaz k tomuto produktu

reCAPTCHA is required.